▶ ข่าวสารมหาวิทยาลัย

 1. ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวสำหรับนักศึกษา
 4. ข่าวสำหรับบุคลากร
 5. ข่าวอบรมสัมมนา
 6. ข่าวสรรหา/รับสมัคร
 7. ข่าวรับสมัครงาน

MCRU NEWs [ข่าวกิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย]

 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย​ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับโรงเรียนวัดราชาธิวาส “โครงการปริญญาในค่ายมวย”

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย...

  วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565 09:16
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือสโมสรฟุตซอลการท่าเรือ ฟุตซอลคลับลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือสโมสรฟุตซอลการท่าเรือ ฟุตซอลคลับลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

  วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565 09:06
 • การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

  วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565 08:52
 • การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ ปริญญาในค่ายมวย

  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ ปริญญาในค่ายมวย

  วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565 08:43
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กล่าวต้อนรับและให้โอวาสกับนักศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กล่าวต้อนรับและให้โอวาสกับนักศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น...

  วันศุกร์, 24 มิถุนายน 2565 15:42
 • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 6 /2565

  การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 6 /2565

  วันศุกร์, 24 มิถุนายน 2565 09:44
 • การประชุมจัดทำ (ร่าง)นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่ 2/2565

  การประชุมจัดทำ (ร่าง)นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่ 2/2565

  วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2565 17:36
 • วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย ตำบลจอมบึง รุ่นที่ 3 สัญจร

  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย...

  วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2565 16:23
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างทักษะด้ำนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย...

  วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2565 16:13
 • คณบดีวิทยาลัยคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับเชิญร่วมสัมภาษณ์รายการมวยไทยสแตนด์

  คณบดีวิทยาลัยคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

  วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2565 16:05
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านพักมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2565

  ประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านพักมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2565

  วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2565 15:55
 • ประชุมคณะทำงานดำเนินงานจัดวางระบบการดิจิทัลทรานสคริป Digital Transcript

  ประชุมคณะทำงานดำเนินงานจัดวางระบบการดิจิทัลทรานสคริป Digital Transcript

  วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2565 15:49
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

  วันจันทร์, 20 มิถุนายน 2565 17:18
 • พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงกับค่ายมวยในกลุ่มฯโครงการการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ ปริญญาในค่ายมวย

  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ...

  วันจันทร์, 20 มิถุนายน 2565 09:47
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีลงนามมอบทุนนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีลงนามมอบทุนนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่3...

  วันจันทร์, 20 มิถุนายน 2565 08:53

 ▶ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการจัดซื้อ
 3. ร่างประกาศฯ
 4. ราคากลาง
 5. ประกวดราคา
 6. ผลผู้ชนะ
 7. ยกเลิกประกาศ
 8. สรุปผลจัดซื้อฯ
 9. ขายทอดตลาด

บริการของมหาวิทยาลัย

         

  

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น

รอบรั้ว MCRU

คณะ / บัณทิตวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตฯ