▶ ข่าวสารมหาวิทยาลัย

 1. ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวสำหรับนักศึกษา
 4. ข่าวสำหรับบุคลากร
 5. ข่าวอบรมสัมมนา
 6. ข่าวสรรหา/รับสมัคร
 7. ข่าวรับสมัครงาน

MCRU NEWs [ข่าวกิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย]

 • การประชุมเตรียมอาจารย์ผู้สอนโครงการปริญญาในค่ายมวย

  การประชุมเตรียมอาจารย์ผู้สอนโครงการปริญญาในค่ายมวย

  วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565 16:05
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะร่วมประชุมการเตรียมงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 -2562

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะร่วมประชุมการเตรียมงาน...

  วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565 15:40
 • คณะกรรมการบริหารกองทุนจอมบึงมาราธอน มีมติจัดงานวิ่งจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 วันที่ 15 มกราคม 2566

  คณะกรรมการบริหารกองทุนจอมบึงมาราธอน มีมติจัดงานวิ่งจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 วันที่ 15 มกราคม 2566

  วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565 15:36
 • นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ รับมอบโน๊ตบุ๊คพระราชทานเพื่อนำไปใช้ในการเรียนออนไลน์และใช้งานด้านการศึกษาจากโครงการส่วนพระองค์ฯ

  นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ...

  วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565 09:58
 • ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ครั้งที่ 1 /2565

  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ครั้งที่ 1 /2565

  วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565 09:53
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 /2565

  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 /2565

  วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565 09:48
 • งานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 1

  งานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 "สืบศิลป์ กินขนม ชมผ้า พาเพลง" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา...

  วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565 09:35
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(ก.บ.) ครั้งที่ 9/2565

  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(ก.บ.) ครั้งที่ 9/2565

  วันอังคาร, 09 สิงหาคม 2565 14:49
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประชุมทีมข้ามสายงานแบบ Dialogue และDiscussion ด้วยสติสนทนาแก่คณะทำงานทีมข้ามสาย

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประชุมทีมข้ามสายงานแบบ Dialogue และDiscussion...

  วันอังคาร, 09 สิงหาคม 2565 14:48
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

  วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2565 12:12
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย ลงนามความร่วมมือจัดโครงการจัดการศึกษาพิเศษปริญญาในร้านยาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต เพื่อยกระดับพัฒนาผู้ประกอบการร้านยา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย...

  วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2565 12:02
 • บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  วันพุธ, 03 สิงหาคม 2565 14:46
 • คณะผู้บริหารบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2565

  คณะผู้บริหารบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2565

  วันพุธ, 03 สิงหาคม 2565 14:43
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 เดียวมหาวิทยาลัยราชภัฏ MOU ผลิกโฉมวงการศึกษา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 เดียวมหาวิทยาลัยราชภัฏ MOU ผลิกโฉมวงการศึกษา

  วันพุธ, 03 สิงหาคม 2565 14:40
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 5

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning...

  วันอังคาร, 02 สิงหาคม 2565 15:41

 ▶ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการจัดซื้อ
 3. ร่างประกาศฯ
 4. ราคากลาง
 5. ประกวดราคา
 6. ผลผู้ชนะ
 7. ยกเลิกประกาศ
 8. สรุปผลจัดซื้อฯ
 9. ขายทอดตลาด

บริการของมหาวิทยาลัย

         

  

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น

รอบรั้ว MCRU

คณะ / บัณทิตวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตฯ