ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ จำนวน 14 รายการ 24 พฤษภาคม 2566 977
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ(ครั้งที่ 2) 23 พฤษภาคม 2566 986
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิก และกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 1 คัน 25 เมษายน 2566 1051
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา 21 เมษายน 2566 1045
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิกและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 1 คัน 31 มีนาคม 2566 1600
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุมกาสะลองและห้องประชุมฉัตรฟ้า จํานวน 2 รายการ 31 มีนาคม 2566 1724
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) 31 มีนาคม 2566 1130
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับอาคาร 15 และ อาคารสถาบันวิชาการวิจัย และภูมิปัญญาไทย 29 มีนาคม 2566 1232
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 28 มีนาคม 2566 1127
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 13 มีนาคม 2566 1168