ยกเลิกประกาศซื้อจ้าง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 19 รายการ 08 เมษายน 2565 120
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างและส่วนที่เพิ่มเติม) (ครั้งที่ 2) 18 สิงหาคม 2564 665
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดฟ้าอาคารศูนย์ฺวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 29 กรกฎาคม 2564 695
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 งาน 05 กรกฎาคม 2564 682
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างและส่วนที่เพิ่มเติม) 07 มิถุนายน 2564 697
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่2) 22 เมษายน 2564 809
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม จำนวน 1 ห้อง 29 มีนาคม 2564 748
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 23 มีนาคม 2564 585
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 50 ตัน จำนวน 1 เครื่อง 12 มีนาคม 2564 959
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 18 กุมภาพันธ์ 2564 405