Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 09 กรกฎาคม 2567 108
แจ้งผู้กู้ยืมเงิน กยศ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี (ชั้นปีที่ 2-4) กําหนดการและเอกสารที่ใช้ประกอบการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียรีนที่ 1/2567 28 มิถุนายน 2567 855
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนมิถุนายน 2567) 04 มิถุนายน 2567 610
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอกู้ยืม กยศ. รายใหม่ ปีการศึกษา 2567 07 พฤษภาคม 2567 4134
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนพฤษภาคม 2567) 30 เมษายน 2567 1156
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนเมษายน 2567) 03 เมษายน 2567 1239
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนมีนาคม 2567) 01 มีนาคม 2567 1447
เตรียมความพร้อม"เก็บชั่วโมงจิตอาสา" เพื่อใช้ประกอบการกู้ยืมเงิน กยศ ประจําปีการศึกษา 2567 28 กุมภาพันธ์ 2567 1532
ประกาศการรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567 1362
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567) 01 กุมภาพันธ์ 2567 1600