Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) น่าอ่าน ครั้งที่ 61 บนฐานข้อมูล BOOKDOSE PATH E-LIBRARY 27 กุมภาพันธ์ 2567 11
กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 21 กุมภาพันธ์ 2567 74
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจาก สป.อว. ในการดำเนินการโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 21 กุมภาพันธ์ 2567 50
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 60 หนังสือน่าอ่าน ความรู้ทั่วไป 12 กุมภาพันธ์ 2567 103
กองพัฒนานักศึกษาและสำนักศิลปและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วม พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566 31 มกราคม 2567 217
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชวนสั่งเสื้อที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครบรอบ 70 ปี 31 มกราคม 2567 556
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 59 ศิลปะ ลวดลายไทย 19 มกราคม 2567 349
สำนักวิทยบริการฯ ขอขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าใช้งาน UniNet Shorten URL ระบบย่อลิงก์สำหรับหน่วยงานการศึกษา 12 มกราคม 2567 500
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมอบรม "โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล" 12 มกราคม 2567 385
สำนักวิทยบริการฯ แนะนำดรรชนีวารสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566 12 มกราคม 2567 356