ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566 25 พฤศจิกายน 2565 101
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการรับชมภาพยนตร์โดยใช้บริการ Netflix สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ห้องสมุด ชั้น 5 22 พฤศจิกายน 2565 48
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 2565” 22 พฤศจิกายน 2565 45
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 31 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน วรรณคดี” 18 พฤศจิกายน 2565 95
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และกองเชียร์ ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ และร่วมชมทีมฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึง 10 พฤศจิกายน 2565 70
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 30 ว่าด้วยเรื่อง “กฎหมายลักษณะพยาน” 04 พฤศจิกายน 2565 98
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญเพื่อนๆ นักวิ่งทุกคน ร่วมลงสมัคร จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 ในรูปแบบของ "Charity BIB" 04 พฤศจิกายน 2565 196
ประกาศการรับสมัครผู้รับทุนโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสําหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 03 พฤศจิกายน 2565 110
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทุกท่าน ร่วมบริจาคเลือดกับสภากาชาดไทย จังหวัดราชบุรี 03 พฤศจิกายน 2565 209
งานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืนเชิญชวนร่วมกิจกรรม “ลอยกระทง รักษ์โลกใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2565 01 พฤศจิกายน 2565 144