ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จํานวน 1 เครื่อง 23 พฤศจิกายน 2565 24
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงดาดฟ้าและหลังคา (อาคาร 15) จํานวน 1 งาน 16 พฤศจิกายน 2565 48
ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการจำนวน 1 รายการ โต๊ะปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) 17 สิงหาคม 2565 629
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 ระบบ 19 กรกฎาคม 2565 954
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 30 มิถุนายน 2565 1247
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 28 มิถุนายน 2565 813
ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการจำนวน 1 รายการ โต๊ะปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ 23 มิถุนายน 2565 651
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 50 กิโลนิวตัน 17 มิถุนายน 2565 751
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดลองระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 16 มิถุนายน 2565 545
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 09 มิถุนายน 2565 598