ข่าวสำหรับบุคลากร

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อตรวจสุขภาพผู้มีความประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 และประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 เพิ่มเติม 27 กุมภาพันธ์ 2566 817
ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมตรวจคัดกรอง มะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) 27 กุมภาพันธ์ 2566 779
ประกาศฯ การจัดเงินทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสายสนับสนุนวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2565 07 พฤศจิกายน 2565 1179
ประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากรทุกท่านที่ลงทะเบียนตรวจสุขภาพประจำปี 2565 03 พฤษภาคม 2565 1964
ขอเชิญอาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร ตอบแบบสำรวจความต้องการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565 30 มีนาคม 2565 2442
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 29 ธันวาคม 2564 2373
ประกาศฯ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติกิจกรรมหลังวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 29 ธันวาคม 2564 2730
ประกาศฯ ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 03 กันยายน 2564 3076
ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ฉบับที่ 4 01 สิงหาคม 2564 3011
ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ฉบับที่ 3 16 กรกฎาคม 2564 3106