Accessibility Tools

ข่าวรับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการ) ครั้งที่ 6/2567 10 กรกฎาคม 2567 146
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 3/2567) 08 กรกฎาคม 2567 239
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ 2/2567) 27 มิถุนายน 2567 651
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 5/2567 25 มิถุนายน 2567 590
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 3/2567) 21 มิถุนายน 2567 1068
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) 19 มิถุนายน 2567 620
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 5/2567 14 มิถุนายน 2567 553
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ 2/2567) 06 มิถุนายน 2567 868
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 3/2567) 05 มิถุนายน 2567 529
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 3/2567) 31 พฤษภาคม 2567 561