ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 09 พฤศจิกายน 2565 281
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 28 ตุลาคม 2565 287
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27 ตุลาคม 2565 275
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 ตุลาคม 2565 277
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 ตุลาคม 2565 666
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 11 ตุลาคม 2565 715
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 04 ตุลาคม 2565 594
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 กันยายน 2565 683
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 06 กรกฎาคม 2565 993
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 01 กรกฎาคม 2565 842