Accessibility Tools

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือนและประจำปี)

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 30 เมษายน 2567 504
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 30 เมษายน 2567 487
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 30 เมษายน 2567 484
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนธันวาคม 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 827
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) เดือนธันวาคม 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 786
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนพฤศจิกายน 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 1062
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) พฤศจิกายน 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 738
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 726
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 729
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) ตุลาคม 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 497