ประกาศผลผู้ชนะ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องบริการให้คำปรึกษา จำนวน 1 งาน 03 พฤศจิกายน 2565 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการจำนวน 1 รายการ โต๊ะปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) 12 กันยายน 2565 523
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน 1 ระบบ 06 กันยายน 2565 615
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงตากผ้าของหอพักคุรุวัฒนา 29 สิงหาคม 2565 589
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 สิงหาคม 2565 613
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 19 สิงหาคม 2565 811
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดลองระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 19 สิงหาคม 2565 1492
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 50 กิโลนิวตัน 11 สิงหาคม 2565 434
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง จำนวน 1 วงจร 04 สิงหาคม 2565 520
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน 1 งาน 25 กรกฎาคม 2565 489