Accessibility Tools

สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชวนอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่และปีใหม่สุขสันต์

            สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชวนอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่และปีใหม่สุขสันต์ วันวันพุธที่ 3 มกราคม 2567 นี้

   

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร