ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปแบบออนไลน์ 16 กันยายน 2564 719
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจรับชมการอบรมารใช้งานฐานข้อมูล “GALE eBooks” ย้อนหลัง 14 กันยายน 2564 580
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านในการดำเนินการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ประจำปีงบประมาณ 2565 13 กันยายน 2564 566
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565​ รอบที่ 1 10 กันยายน 2564 2261
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มวยไทยยุทธศิลป์ ในการแข่งขัน Thailand Online Sports Day 10 กันยายน 2564 636
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2021 ในระดับระดับนานาชาติ 10 กันยายน 2564 742
แจ้งวงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่างมหาวิทยาลัย กับ UniNet กลับมาใช้งานได้เป็นปกติเรียบร้อยแล้ว 09 กันยายน 2564 472
แจ้งวงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่างมหาวิทยาลัย กับ UniNet เกิดข้อขัดข้อง 09 กันยายน 2564 645
ศูนย์พักคอยในชุมชนตำบลจอมบึง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 08 กันยายน 2564 1278
ประชาสัมพันธ์จากงานอาคารสถานที่ฯ เรื่อง แผนดับไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ณ บริเวณบ้านพักบุคลากร 07 กันยายน 2564 735