ข่าวรับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2/2566) 30 พฤษภาคม 2566 223
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เฉพาะสายวิชาการ) (ครั้งที่ 3/2566) 30 พฤษภาคม 2566 170
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 3/2566) 19 พฤษภาคม 2566 438
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เฉพาะสายวิชาการ) (ครั้งที่ 3/2566) 18 พฤษภาคม 2566 434
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2/2566) 18 พฤษภาคม 2566 351
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 3/2566) 03 พฤษภาคม 2566 537
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2/2566) 01 พฤษภาคม 2566 782
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ 3/2566) 01 พฤษภาคม 2566 741
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ 29 เมษายน 2566 367
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ 21 เมษายน 2566 320