ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มวยไทยยุทธศิลป์ ในการแข่งขัน Thailand Online Sports Day 10 กันยายน 2564 552
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2021 ในระดับระดับนานาชาติ 10 กันยายน 2564 669
แจ้งวงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่างมหาวิทยาลัย กับ UniNet กลับมาใช้งานได้เป็นปกติเรียบร้อยแล้ว 09 กันยายน 2564 399
แจ้งวงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่างมหาวิทยาลัย กับ UniNet เกิดข้อขัดข้อง 09 กันยายน 2564 569
ศูนย์พักคอยในชุมชนตำบลจอมบึง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 08 กันยายน 2564 1184
ประชาสัมพันธ์จากงานอาคารสถานที่ฯ เรื่อง แผนดับไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ณ บริเวณบ้านพักบุคลากร 07 กันยายน 2564 656
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน มิถุนายน 64 - สิงหาคม 2564 06 กันยายน 2564 499
ขอแสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ที่ได้รับรางวัล "ผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่น" (สาขาผู้ทรงคูณปการต่อวงการกีฬามวย) 03 กันยายน 2564 510
ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณบ้านพักอาจารย์ ส่งผลกระทบให้หอพักนักศึกษาและบ้านพักอาจารย์ บางส่วนไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ชั่วคราว 03 กันยายน 2564 388
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ แก่อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา 02 กันยายน 2564 1860