Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3) 09 กุมภาพันธ์ 2565 4157
ขอเชิญนักศึกษาผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2564 08 กุมภาพันธ์ 2565 762
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 1 05 กุมภาพันธ์ 2565 4095
ประกาศมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 03 กุมภาพันธ์ 2565 2347
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 02 กุมภาพันธ์ 2565 663
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือนธันวาคม 2564 02 กุมภาพันธ์ 2565 661
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการ ประจำปี 2565 01 กุมภาพันธ์ 2565 1759
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนมกราคม 2565” 31 มกราคม 2565 918
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 10 เรื่อง "คู่มือติวเข้มเพื่อมุ่งสู่สายงานราชการ" 28 มกราคม 2565 634
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) 26 มกราคม 2565 1350