ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
PR ON TOUR EP.8 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะวิทยาการจัดการ 27 ตุลาคม 2564 629
E-Book "แด่ความผูกพัน ในกาลเวลา" ที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการ อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2564 27 ตุลาคม 2564 951
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 10 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP.3 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 26 ตุลาคม 2564 642
PR ON TOUR EP.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 ตุลาคม 2564 654
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร Live แนะนำสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะต่างๆ 26 ตุลาคม 2564 902
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ เข้าใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข Gale Health and Wellness 25 ตุลาคม 2564 546
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เข้าร่วมการแข่งขัน“ไม้มวยไทย” SAT Virtual Sports 2021 20 ตุลาคม 2564 1396
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร "ประจำเดือน กันยายน 2564" 19 ตุลาคม 2564 747
ขอเชิญเข้าชมและร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม MCRU Youth Volunteer Project Challenge 2021 18 ตุลาคม 2564 579
มาตรการในการเข้าใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) 18 ตุลาคม 2564 691