ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2564 31 มีนาคม 2564 798
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 30 มีนาคม 2564 618
ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) 29 มีนาคม 2564 1081
ประกาศรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 23 มีนาคม 2564 518
ประกาศเรียกตัวสำรองเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 19 มีนาคม 2564 429
ประกาศเรียกตัวสำรองเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 19 มีนาคม 2564 419
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 05 มีนาคม 2564 448
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 05 มีนาคม 2564 362
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 05 มีนาคม 2564 493
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/ให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 กุมภาพันธ์ 2564 1177