ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ แก่อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา 02 กันยายน 2564 1729
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล กิจกรรม ยืมมาก ลุ้นมาก 01 กันยายน 2564 424
ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตอบแบบสำรวจการคัดเลือกใช้งานฟรีของฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ Gale OneFile สำหรับสาขาต่างๆ 20 สิงหาคม 2564 404
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 16 สิงหาคม 2564 801
ฝ่ายงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการให้บริการแก่สมาชิกที่ต้องการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ให้เป็นในรูปแบบออนไลน์ 09 สิงหาคม 2564 1019
มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 03 สิงหาคม 2564 1901
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของดการเข้าใช้บริการและปรับรูปแบบการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ 03 สิงหาคม 2564 1028
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start-up) 03 สิงหาคม 2564 2339
มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11 30 กรกฎาคม 2564 1226
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของดการให้บริการแบบ On-site 30 กรกฎาคม 2564 515