Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565” 21 กุมภาพันธ์ 2565 828
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดให้บริการห้องสมุด 2 สัปดาห์ 21 กุมภาพันธ์ 2565 1059
ประกาศมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 20 กุมภาพันธ์ 2565 3603
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบริการซ่อมหนังสือชำรุด ฟรี! 15 กุมภาพันธ์ 2565 2235
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่3) ครั้งที่ 1 15 กุมภาพันธ์ 2565 1119
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP.11 ว่าด้วยเรื่อง " เทคนิคงานอุตสาหกรรม " 11 กุมภาพันธ์ 2565 1070
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 09 กุมภาพันธ์ 2565 1499
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 09 กุมภาพันธ์ 2565 965
รับสมัครทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 09 กุมภาพันธ์ 2565 1190
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3) 09 กุมภาพันธ์ 2565 4693