ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มช่องทางบริการช่วยค้นคว้าบทความวิจับ บทความวิชาการ และยืมวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 20 พฤษภาคม 2564 520
แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 2 18 พฤษภาคม 2564 1133
กำหนดการของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 17 พฤษภาคม 2564 589
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3) (12 พ.ค. - 8 มิ.ย. 64 *หลังจากได้รับการสัมภาษณ์แล้ว 3 วันทำการ) 17 พฤษภาคม 2564 1049
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3) 11 พฤษภาคม 2564 1318
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ E-Book เรื่อง การติดตั้ง Windows 10 สำหรับผู้ใช้งาน 11 พฤษภาคม 2564 511
เปิดจองหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าปี 1 ปีการศึกษา 2564 07 พฤษภาคม 2564 3048
กำหนดการมอบตัวออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 07 พฤษภาคม 2564 699
แบบสำรวจความต้องการรับการฉีดวัคซีนโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 07 พฤษภาคม 2564 6265
มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10 03 พฤษภาคม 2564 1918