Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 10 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP.3 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 26 ตุลาคม 2564 732
PR ON TOUR EP.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 ตุลาคม 2564 750
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร Live แนะนำสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะต่างๆ 26 ตุลาคม 2564 986
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ เข้าใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข Gale Health and Wellness 25 ตุลาคม 2564 627
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เข้าร่วมการแข่งขัน“ไม้มวยไทย” SAT Virtual Sports 2021 20 ตุลาคม 2564 1495
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร "ประจำเดือน กันยายน 2564" 19 ตุลาคม 2564 825
ขอเชิญเข้าชมและร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม MCRU Youth Volunteer Project Challenge 2021 18 ตุลาคม 2564 656
มาตรการในการเข้าใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) 18 ตุลาคม 2564 782
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 15 ตุลาคม 2564 774
PR ON TOUR EP.6 สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ 14 ตุลาคม 2564 1136