ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แนวทางปฏิบัติการเปิดภาคเรียน 2/2564 22 พฤศจิกายน 2564 442
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 5 หัวข้อ "วันเพ็ญเย็นใจ ประดิษฐ์กระทงไทยด้วยใบตอง " 19 พฤศจิกายน 2564 494
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 18 พฤศจิกายน 2564 435
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 12 พฤศจิกายน 2564 547
PR ON TOUR EP.10 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 พฤศจิกายน 2564 516
PR ON TOUR EP. 9 สาขาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 พฤศจิกายน 2564 467
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) 10 พฤศจิกายน 2564 678
ขอความอนุเคราะห์ให้คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตอบแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ 08 พฤศจิกายน 2564 579
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 4 หัวข้อ "เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน" 05 พฤศจิกายน 2564 431
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) 05 พฤศจิกายน 2564 627