Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 13 ว่าด้วยเรื่อง "หนังสือน่าอ่าน สาขาหลักชีววิทยา" 11 มีนาคม 2565 569
สำนักวิทยบริการฯ เปิดให้เข้าใช้บริการ “ทุกวัน” ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป 05 มีนาคม 2565 600
ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 04 มีนาคม 2565 2289
ประกาศมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3 04 มีนาคม 2565 2119
ขอเชิญชวนคณาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา ร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2565 03 มีนาคม 2565 625
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอปิดให้บริการห้องสมุด เนื่องจากสถานการณ์ covid -19 ในจังหวัดราชบุรี มีผู้พบชื้อจำนวนมาก 03 มีนาคม 2565 579
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากสภามหาวิทยาลัย 01 มีนาคม 2565 634
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์"หนังสือใหม่ปีงบประมาณ 2565" หมวด 000 เบ็ดเตล็ด หรือความรู้ทั่วไป (Generalities) 28 กุมภาพันธ์ 2565 880
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน มกราคม 2565 25 กุมภาพันธ์ 2565 622
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนในโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาฯ (ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3) ปีการศึกษา 2565 24 กุมภาพันธ์ 2565 663