ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้าใช้งานแชทบอทบริการตอบคำถามเพื่อช่วยค้นคว้าฐานข้อมูลออนไลน์ 28 เมษายน 2564 618
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) 28 เมษายน 2564 1224
รับสมัครนักศึกษาMCRU มีบัญชีทางการ LINE แล้ว! บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจที่ต้องการสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยฯ 27 เมษายน 2564 622
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน​ ร่วมใจต่อต้านการทุจริต​คอรัปชั่น​ 27 เมษายน 2564 867
ขอเชิญรับชมกิจกรรมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 24 เมษายน 2564 499
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับยื่นขอจดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับนักวิจัย อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 23 เมษายน 2564 2985
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รอบ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2564 22 เมษายน 2564 642
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม"ยืมมาก ลุ้นมาก" ในรูปแบบออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ยืมได้ 22 เมษายน 2564 1044
ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 22 เมษายน 2564 1113
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 21 เมษายน 2564 1075