Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 20 กุมภาพันธ์ 2565 4004
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบริการซ่อมหนังสือชำรุด ฟรี! 15 กุมภาพันธ์ 2565 2295
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่3) ครั้งที่ 1 15 กุมภาพันธ์ 2565 1155
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP.11 ว่าด้วยเรื่อง " เทคนิคงานอุตสาหกรรม " 11 กุมภาพันธ์ 2565 1109
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 09 กุมภาพันธ์ 2565 1537
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 09 กุมภาพันธ์ 2565 998
รับสมัครทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 09 กุมภาพันธ์ 2565 1228
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3) 09 กุมภาพันธ์ 2565 4753
ขอเชิญนักศึกษาผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2564 08 กุมภาพันธ์ 2565 1016
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 1 05 กุมภาพันธ์ 2565 4467