Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเลือกอ่านหนังสือใหม่ที่ได้นำมาให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2565

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเลือกอ่านหนังสือใหม่ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำมาให้บริการ โดยเข้าไปดูรายชื่อหนังสือใหม่ได้ที่ http://matrix.mcru.ac.th  หรือ รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2565

          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1605,1606

   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ