ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10 03 พฤษภาคม 2564 997
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 24 29 เมษายน 2564 369
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 2 29 เมษายน 2564 432
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้าใช้งานแชทบอทบริการตอบคำถามเพื่อช่วยค้นคว้าฐานข้อมูลออนไลน์ 28 เมษายน 2564 464
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) 28 เมษายน 2564 1044
รับสมัครนักศึกษาMCRU มีบัญชีทางการ LINE แล้ว! บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจที่ต้องการสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยฯ 27 เมษายน 2564 459
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน​ ร่วมใจต่อต้านการทุจริต​คอรัปชั่น​ 27 เมษายน 2564 662
ขอเชิญรับชมกิจกรรมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 24 เมษายน 2564 349
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับยื่นขอจดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับนักวิจัย อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 23 เมษายน 2564 1521
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รอบ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2564 22 เมษายน 2564 477