Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 12 ว่าด้วยเรื่อง "หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชาภาษาจีน" 24 กุมภาพันธ์ 2565 611
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565” 21 กุมภาพันธ์ 2565 605
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดให้บริการห้องสมุด 2 สัปดาห์ 21 กุมภาพันธ์ 2565 847
ประกาศมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 20 กุมภาพันธ์ 2565 2611
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบริการซ่อมหนังสือชำรุด ฟรี! 15 กุมภาพันธ์ 2565 1900
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่3) ครั้งที่ 1 15 กุมภาพันธ์ 2565 897
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP.11 ว่าด้วยเรื่อง " เทคนิคงานอุตสาหกรรม " 11 กุมภาพันธ์ 2565 850
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 09 กุมภาพันธ์ 2565 1280
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 09 กุมภาพันธ์ 2565 753
รับสมัครทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 09 กุมภาพันธ์ 2565 927