Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบโควตา 30 พฤศจิกายน 2564 1089
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 29 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 30 พฤศจิกายน 2564 1006
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564” 23 พฤศจิกายน 2564 626
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565​ รอบที่ 2 22 พฤศจิกายน 2564 1888
แนวทางปฏิบัติการเปิดภาคเรียน 2/2564 22 พฤศจิกายน 2564 616
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 5 หัวข้อ "วันเพ็ญเย็นใจ ประดิษฐ์กระทงไทยด้วยใบตอง " 19 พฤศจิกายน 2564 679
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 18 พฤศจิกายน 2564 606
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 12 พฤศจิกายน 2564 713
PR ON TOUR EP.10 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 พฤศจิกายน 2564 702
PR ON TOUR EP. 9 สาขาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 พฤศจิกายน 2564 636