ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงเจตจำนงสุจริตว่าจะบริหารงานในหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สาธารณชนภายนอกหน่วยงาน 23 กุมภาพันธ์ 2564 1341
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 1243
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 23 กุมภาพันธ์ 2564 481
ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เเนวปฏิบัติติดตามทวงคืนทรัพยากรสารสนเทศ 22 กุมภาพันธ์ 2564 436
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 453
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 740
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564 7396
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครผู้ประกอบการใหม่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 838
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของการติดต่อเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 01 กุมภาพันธ์ 2564 710
มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 28 มกราคม 2564 1168