Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กำหนดการมอบตัวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบสอบโควตาและรอบสอบคัดเลือก) 09 เมษายน 2565 865
งดให้บริการศูนย์พักคอยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระหว่างวันที่ 12 -17 เมษายน 2565 08 เมษายน 2565 795
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 15 ว่าด้วยเรื่อง "แนะนำหนังสือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ" 08 เมษายน 2565 898
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (รอบสอบคัดเลือกเพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 05 เมษายน 2565 853
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาฯ ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2565 04 เมษายน 2565 1219
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเปิดรับสมัครนักศึกษา "ปริญญาในค่ายมวย" หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขามวยไทยศึกษา 01 เมษายน 2565 1540
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 14 ว่าด้วยเรื่อง " หนังสือน่าอ่าน “สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 25 มีนาคม 2565 944
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ 23 มีนาคม 2565 859
ประกาศการกําหนดประเภทรายจ่าย อัตราการจ่าย และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 22 มีนาคม 2565 843
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดให้บริการห้องสมุดเนื่องจากสถานการณ์ covid -19 18 มีนาคม 2565 1216