Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา) 21 มกราคม 2565 874
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 9 ว่าด้วยเรื่อง "หนังสือยอดฮิตหลักการเรียนการสอน " 18 มกราคม 2565 1170
การให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 16 มกราคม 2565 892
การให้บริการต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคคลภายนอก 16 มกราคม 2565 2292
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16 มกราคม 2565 1282
แบบประเมินความเสี่ยงต่อการมีโอกาสติดเชื้อและเผยแพร่เชื้อโรคตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย (PUI) 16 มกราคม 2565 1877
ประกาศฯ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 14 มกราคม 2565 3287
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอแสดงความยินดีกับตำบลนครชุมน์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ตำบลแห่งความสำเร็จ (SUCCESS STORY) โครงการ U2T ของจังหวัดราชบุรี 13 มกราคม 2565 1262
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนเข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale E-Book 12 มกราคม 2565 1124
ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์/ ทดสอบความสามารถนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา) 11 มกราคม 2565 782