ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
เปิดจองหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าปี 1 ปีการศึกษา 2564 07 พฤษภาคม 2564 3450
กำหนดการมอบตัวออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 07 พฤษภาคม 2564 749
แบบสำรวจความต้องการรับการฉีดวัคซีนโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 07 พฤษภาคม 2564 6327
มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10 03 พฤษภาคม 2564 2071
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 24 29 เมษายน 2564 567
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 2 29 เมษายน 2564 630
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้าใช้งานแชทบอทบริการตอบคำถามเพื่อช่วยค้นคว้าฐานข้อมูลออนไลน์ 28 เมษายน 2564 667
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) 28 เมษายน 2564 1292
รับสมัครนักศึกษาMCRU มีบัญชีทางการ LINE แล้ว! บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจที่ต้องการสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยฯ 27 เมษายน 2564 683
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน​ ร่วมใจต่อต้านการทุจริต​คอรัปชั่น​ 27 เมษายน 2564 932