ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 05 มีนาคม 2564 464
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 05 มีนาคม 2564 596
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/ให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 กุมภาพันธ์ 2564 1365
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงเจตจำนงสุจริตว่าจะบริหารงานในหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สาธารณชนภายนอกหน่วยงาน 23 กุมภาพันธ์ 2564 1420
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 1304
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 23 กุมภาพันธ์ 2564 552
ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เเนวปฏิบัติติดตามทวงคืนทรัพยากรสารสนเทศ 22 กุมภาพันธ์ 2564 499
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 506
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 797
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564 7534