Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับภาคีเครือข่ายเชิญชวนเที่ยวงานกิจกรรม MCRU U2T for BCG Market "โชว์ ชิม ช็อป"

           มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับภาคีเครือข่ายเชิญชวนเที่ยวงานกิจกรรม  MCRU U2T for BCG  Market  "โชว์  ชิม ช็อป" ในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.อัศวราชบุรี ถนนท้าวอู่ทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 21.00 น. และร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมและรับชมการแสดงพิธีเปิดจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.
           ภายในงานมีการจัดเเสดงโชว์สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป จากท้องถิ่นชุมชนของแต่ละตำบลที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) การแสดงในพิธีเปิดสุดตื่นตาตื่นใจจากวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมนั่งชิลล์ และรับชมรับฟังดนตรี folksong บริการนวดผ่อนคลายจากนักศึกษา

   

  

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร