Accessibility Tools

ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อทีมนักกีฬา (นักเรียน นักศึกษา) เข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมเยาวชน“ต้นกล้ามวยไทย” ชิงถ้วยพระราชทาน

          ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อทีมนักกีฬา (นักเรียน นักศึกษา) เข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมเยาวชน“ต้นกล้ามวยไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

          ขอให้ผู้ที่สมัคร ติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ผ่านเว็บไซต์ www.mcru.ac.th และ Facebook Muaythai College 

   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ