Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ 2023

              มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ 2023

              1. นายสิริชัย สุทธินา นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาฯ ชั้นปีที่ 3 (เหรียญทองแดง) ในกีฬาปันจักสีลัต รุ่น B น้ำหนักไม่เกิน 50-55 กก.

              2. นางสาวนันทิกา ปัญญาคิด นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาฯ ชั้นปีที่ 4 (เหรียญทองแดง) ในกีฬามวยสากล น้ำหนักไม่เกิน 51 กก.

   

 

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย