Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ณฐพรภัทร อินทรศิริพงษ์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2564 03 พฤษภาคม 2565 689
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน มีนาคม 2565 29 เมษายน 2565 662
เปิดตัว Application MCRU Hubs ตอบโจทย์ระบบบริการข้อมูลงานวิชาการ On Mobile ให้กับอาจารย์ และนักศึกษา 27 เมษายน 2565 3603
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตร เสาร์-อาทิตย์ 27 เมษายน 2565 7356
ระบบ MCRU MOOC นวัตกรรมทางการศึกษาแบบเปิดกว้างในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน พร้อมด้วยเนื้อหารายวิชาคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 25 เมษายน 2565 1545
พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและ มหาวิทยาลัย SHANGLUO 24 เมษายน 2565 791
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 16 ว่าด้วยเรื่อง "แนะนำหนังสือ สาขาวิชาศิลปศึกษา" 22 เมษายน 2565 631
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนเมษายน 2565” 21 เมษายน 2565 675
ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะอาชีพให้กับศิษย์เก่า ประจำปี 2565 20 เมษายน 2565 659
บันทึกความเข้าใจการร่วมมือทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและ มหาวิทยาลัย SHANGLUO 20 เมษายน 2565 679