ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 16 มกราคม 2565 507
การให้บริการต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคคลภายนอก 16 มกราคม 2565 1496
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16 มกราคม 2565 799
แบบประเมินความเสี่ยงต่อการมีโอกาสติดเชื้อและเผยแพร่เชื้อโรคตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย (PUI) 16 มกราคม 2565 1402
ประกาศฯ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 14 มกราคม 2565 1536
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอแสดงความยินดีกับตำบลนครชุมน์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ตำบลแห่งความสำเร็จ (SUCCESS STORY) โครงการ U2T ของจังหวัดราชบุรี 13 มกราคม 2565 861
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนเข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale E-Book 12 มกราคม 2565 719
ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์/ ทดสอบความสามารถนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา) 11 มกราคม 2565 405
ประกาศรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 11 มกราคม 2565 680
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์/ทดสอบความสามารถ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา) โรงเรียนสาธิตฯ 06 มกราคม 2565 457