Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 06 กันยายน 2565 704
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน พฤษภาคม-กรกฏาคม 2565 30 สิงหาคม 2565 715
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชมการแข่งขันมวยไทย ใน “ศึกวันมีชัย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย" 29 สิงหาคม 2565 693
กำหนดการตรวจ ATK สำหรับบัณฑิตและบุคลากรที่ซ้อมรับปริญญาบัตร 29 สิงหาคม 2565 962
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2564 ประภทบุคคล ด้านคุณธรรมจิตสาธารณะ 29 สิงหาคม 2565 912
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 25 ว่าด้วยเรื่อง “สาขาวิชาวิทยาการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 26 สิงหาคม 2565 1106
ขอแสดงความยินดีกับอดีตคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจําบัณฑิตวิทยาลัย 24 สิงหาคม 2565 1057
ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560-2562 22 สิงหาคม 2565 2253
แจ้งความจำนงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560-2562 (รอบที่3) 22 สิงหาคม 2565 1805
ประกาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2560 - 2562 20 สิงหาคม 2565 4566