Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญชมการจัดการแข่งขันชก"มวยไทย" ศึกวันสถาปนา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ครบรอบ 17 ปี "บนความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง" 17 กันยายน 2565 774
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาร่วมชมการประกวดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565 15 กันยายน 2565 769
ประชาสัมพันธ์การรับปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 - 2562 13 กันยายน 2565 1255
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2565 13 กันยายน 2565 698
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 26 ว่าด้วยเรื่อง “สังคมและวัฒนธรรมพื้นบ้าน” 09 กันยายน 2565 645
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 06 กันยายน 2565 680
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน พฤษภาคม-กรกฏาคม 2565 30 สิงหาคม 2565 686
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชมการแข่งขันมวยไทย ใน “ศึกวันมีชัย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย" 29 สิงหาคม 2565 666
กำหนดการตรวจ ATK สำหรับบัณฑิตและบุคลากรที่ซ้อมรับปริญญาบัตร 29 สิงหาคม 2565 919
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2564 ประภทบุคคล ด้านคุณธรรมจิตสาธารณะ 29 สิงหาคม 2565 867