Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อทีมนักกีฬา (นักเรียน นักศึกษา) เข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมเยาวชน “ต้นกล้ามวยไทย” ชิงถ้วยพระราชทาน

              ประกาศรายชื่อทีมนักกีฬา (นักเรียน นักศึกษา) เข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมเยาวชน “ต้นกล้ามวยไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี โดยจัดการแข่งขัน 3 ประเภท ดังนี้ 
              - การไหว้ครูมวยไทย
              - ศิลปะการต่อสู้มวยไทยโบราณ
              - คีตะมวยไทย

รายชื่อทีมนักกีฬา(นักเรียน นักศึกษา)_การไหว้ครูมวยไทย
รายชื่อทีมนักกีฬา(นักเรียน นักศึกษา)_ศิลปะการต่อสู้มวยไทยโบราณ
รายชื่อทีมนักกีฬา(นักเรียน นักศึกษา)_คีตะมวยไทย

 

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย