Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4) 09 มิถุนายน 2565 826
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม "อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น" 07 มิถุนายน 2565 662
ประกาศมาตรการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 07 มิถุนายน 2565 3743
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) 02 มิถุนายน 2565 1096
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 19 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชาการตลาด” 02 มิถุนายน 2565 722
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาฯ คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 27 พฤษภาคม 2565 987
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4) 27 พฤษภาคม 2565 1084
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และแจ้งกําหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (รุ่น 25) ในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) 25 พฤษภาคม 2565 820
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน เมษายน 2565 25 พฤษภาคม 2565 839
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนพฤษภาคม 2565” 23 พฤษภาคม 2565 734