Accessibility Tools

ขอเชิญชมการแข่งขันชกมวย ต้นกล้ามวยไทย ชิงถ้วยพระราชทาน (รอบคัดเลือก)

               วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 18:00น. การแข่งขันชกมวยไทย ต้นกล้ามวยไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (รอบคัดเลือก) ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ถ่ายทอดสดผ่านเพจ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ