ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา(หอพัก) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 08 ธันวาคม 2564 518
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 08 ธันวาคม 2564 527
กำหนดการตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 03 ธันวาคม 2564 849
ประชาสัมพันธ์การการรับบัตรนักศึกษาและทำบัตรนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะทำบัตรใหม่ 03 ธันวาคม 2564 569
กำหนดการ ตรวจ ATK รอบที่ 2 เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 03 ธันวาคม 2564 637
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนราชภัฏ : ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น” 01 ธันวาคม 2564 784
ศูนย์ภาษาฯ เปิดรอบสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เดือน ธันวาคม 2564 30 พฤศจิกายน 2564 955
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที 30 พฤศจิกายน 2564 554
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง Internet และส่งใบคำร้องเพิ่ม-ถอน รายวิชา ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564 22 พฤศจิกายน 2564 655
แจ้งแนวปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน 22 พฤศจิกายน 2564 560