Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
เปลี่ยนสถานที่จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) ฟังบรรยายและการสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จด้านภาษาอังกฤษ 22 กันยายน 2565 2028
การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน/แบบยืนยันการเบิกเงิน และการจัดเตรียมพร้อมส่งเอกสาร สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 15 กันยายน 2565 3199
ประกาศแจ้งสำเร็จการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 12 กันยายน 2565 2546
คณะวิทยาการจัดการเชิญร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) ฟังบรรยายและการสร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จด้านภาษาอังกฤษ 12 กันยายน 2565 2449
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนกันยายน 2565) 01 กันยายน 2565 1730
ประกาศผลการตัดสินประกวดตราสัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE 09 สิงหาคม 2565 2127
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนสิงหาคม 2565) 02 สิงหาคม 2565 1525
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE 27 กรกฎาคม 2565 1627
ขั้นตอนการสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา (ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) 20 กรกฎาคม 2565 1575
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ชั้นปีที่2-4) ภาคเรียนที่ 1/2565 20 กรกฎาคม 2565 5664