ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กำหนดการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 (รหัส 61-64) 18 พฤศจิกายน 2564 228
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 18 พฤศจิกายน 2564 175
การจองหอพักและการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 12 พฤศจิกายน 2564 223
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ AUSC Youth Sports Leadership 2022 11 พฤศจิกายน 2564 311
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่1) 10 พฤศจิกายน 2564 344
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมส่งทีมเข้าประกวด TO BE NAMBER ONE TEEN DANCERCISE 05 พฤศจิกายน 2564 252
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการส่งเอกสารผ่อนผันทหาร ประจำปี 2565 04 พฤศจิกายน 2564 504
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรียงความเนื่องในวันแห่งประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy) ในหัวข้อ "สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด-19" 04 พฤศจิกายน 2564 349
แจ้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทุกชั้นปี ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 29 ตุลาคม 2564 395
รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2564 28 ตุลาคม 2564 292