Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาโครงการเรียนเอาบุญกับโค๊ชเจ้ฝนและทุนจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 11 มกราคม 2565 932
แจ้งนักศึกษากู้ยืม กยศ. ชั้นปีที่ 1-4 ให้ดำเนินการภาคเรียนที่ 2/2564 11 มกราคม 2565 1262
ประกาศการแจ้งสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) 07 มกราคม 2565 944
ประกาศเลื่อนการสอบนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีประกาศแนวปฏิบัติการเรียนการสอนและการปฏิบัติกิจกรรมหลังหยุดเทศกาลปีใหม่ พศ.2564 05 มกราคม 2565 878
ประกาศรายชื่อสอบทักษะคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา(รอบที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 28 ธันวาคม 2564 888
ประกาศการจัดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 28 ธันวาคม 2564 902
ประกาศรายชื่อสอบทักษะคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา(รอบที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 คณะครุศาสตร์) 21 ธันวาคม 2564 1050
ประกาศรับสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (รอบที่ 1/2565) 13 ธันวาคม 2564 1488
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา(หอพัก) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 08 ธันวาคม 2564 835
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 08 ธันวาคม 2564 831