Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แจ้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทุกชั้นปี ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 28 มีนาคม 2565 1332
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2565 26 มีนาคม 2565 1320
รับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 18 มีนาคม 2565 1205
ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบ ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางฯ 16 มีนาคม 2565 1117
ศูนย์ภาษาฯ เปิดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาที่สนใจ 10 มีนาคม 2565 945
รับสมัครนายกองค์การนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 08 มีนาคม 2565 973
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 08 มีนาคม 2565 955
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนมีนาคม 2565) 05 มีนาคม 2565 1003
เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2/2564 แต่ยังสอบทักษะคอมพิวเตอร์ไม่ผ่าน 03 มีนาคม 2565 974
กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมการประกวด ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "MCRU วัยใสห่างไกลยาเสพติด" 21 กุมภาพันธ์ 2565 1123