ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์ภาษาฯ เปิดรอบสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เดือน ธันวาคม 2564 30 พฤศจิกายน 2564 1118
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที 30 พฤศจิกายน 2564 702
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง Internet และส่งใบคำร้องเพิ่ม-ถอน รายวิชา ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564 22 พฤศจิกายน 2564 988
แจ้งแนวปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน 22 พฤศจิกายน 2564 664
รับสมัครทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2564 22 พฤศจิกายน 2564 773
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสาร งานต่างๆ ของกองพัฒนานักศึกษา 22 พฤศจิกายน 2564 703
กำหนดการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 (รหัส 61-64) 18 พฤศจิกายน 2564 695
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 18 พฤศจิกายน 2564 607
การจองหอพักและการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 12 พฤศจิกายน 2564 698
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ AUSC Youth Sports Leadership 2022 11 พฤศจิกายน 2564 753