ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กำหนดการตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 03 ธันวาคม 2564 358
ประชาสัมพันธ์การการรับบัตรนักศึกษาและทำบัตรนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะทำบัตรใหม่ 03 ธันวาคม 2564 253
กำหนดการ ตรวจ ATK รอบที่ 2 เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 03 ธันวาคม 2564 310
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนราชภัฏ : ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น” 01 ธันวาคม 2564 276
ศูนย์ภาษาฯ เปิดรอบสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เดือน ธันวาคม 2564 30 พฤศจิกายน 2564 385
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที 30 พฤศจิกายน 2564 238
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง Internet และส่งใบคำร้องเพิ่ม-ถอน รายวิชา ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564 22 พฤศจิกายน 2564 255
แจ้งแนวปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน 22 พฤศจิกายน 2564 286
รับสมัครทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2564 22 พฤศจิกายน 2564 251
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสาร งานต่างๆ ของกองพัฒนานักศึกษา 22 พฤศจิกายน 2564 230