ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา​ภาคปกติและภาคพิเศษเกี่ยวกับการรักษาสิทธิ์ในการรับส่วนลดค่าเทอม 50% ภาคเรียนที่ 1/2564 28 ตุลาคม 2564 273
เปิดรับสมัครสอบสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2564 แต่ยังสอบทักษะคอมพิวเตอร์ไม่ผ่าน 25 ตุลาคม 2564 321
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(รอบที่่ 3) 19 ตุลาคม 2564 309
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครทุนอัญมณีศรีจอมบึงปีการศึกษา 2565 29 กันยายน 2564 1242
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศรางวัลประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 18 กันยายน 2564 436
งานกิจกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ดิจิทัล 17 กันยายน 2564 396
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปีจัดทำใบเบิกเงิน 1/64 16 กันยายน 2564 403
ขอเชิญชวนทีมนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Smart Startup Company มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 16 กันยายน 2564 494
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งสำเร็จการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ​ด้วยระบบออนไลน์ 15 กันยายน 2564 396
การลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าเทอม 50% (รอบ 2) ​ภาคเรียนที่ 1/2564​ 13 กันยายน 2564 560