ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กำหนดการพิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 19 ตุลาคม 2565 561
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนตุลาคม 2565) 04 ตุลาคม 2565 605
เปลี่ยนสถานที่จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) ฟังบรรยายและการสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จด้านภาษาอังกฤษ 22 กันยายน 2565 646
การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน/แบบยืนยันการเบิกเงิน และการจัดเตรียมพร้อมส่งเอกสาร สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 15 กันยายน 2565 1610
ประกาศแจ้งสำเร็จการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 12 กันยายน 2565 700
คณะวิทยาการจัดการเชิญร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) ฟังบรรยายและการสร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จด้านภาษาอังกฤษ 12 กันยายน 2565 692
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนกันยายน 2565) 01 กันยายน 2565 678
ประกาศผลการตัดสินประกวดตราสัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE 09 สิงหาคม 2565 973
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนสิงหาคม 2565) 02 สิงหาคม 2565 482
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE 27 กรกฎาคม 2565 553