Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 47 21 กรกฎาคม 2566 555
ประกาศรายละเอียดการดำเนินโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) 18 กรกฎาคม 2566 806
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมตอบคำถามชิงรางวัลข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี 17 กรกฎาคม 2566 697
ประกาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2563 - 2564 14 กรกฎาคม 2566 793
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) 12 กรกฎาคม 2566 1042
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญเข้าร่วมงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓ “เรียนรู้ท้องถิ่น สืบศิลป์ชาติพันธุ์” 12 กรกฎาคม 2566 509
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหรือเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร 10 กรกฎาคม 2566 1538
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 46 07 กรกฎาคม 2566 720
เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ รอบที่ 2 06 กรกฎาคม 2566 1537
ขอเลื่อนการลงทะเบียนเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหรือเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร 06 กรกฎาคม 2566 636