ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 04 กรกฎาคม 2565 832
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 21 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่านสาขาวิชานิติศาสตร์” 04 กรกฎาคม 2565 464
การสมัครสมาชิกและการเป็นสมาชิกห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 04 กรกฎาคม 2565 262
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 01 กรกฎาคม 2565 1284
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 01 กรกฎาคม 2565 297
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3) 01 กรกฎาคม 2565 296
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 25 รอบที่ 2 01 กรกฎาคม 2565 272
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจําสาขาวิชาไฟฟ้า ได้รับ การขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงาน “ระบบสกัดผงน้ําผลไม้โดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค” 23 มิถุนายน 2565 288
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงยินดีต้อนรับ “นักศึกษาใหม่” ปีการศึกษา 2565 22 มิถุนายน 2565 176
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนมิถุนายน 2565” 21 มิถุนายน 2565 320