ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 19 ตุลาคม 2565 627
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 18 ตุลาคม 2565 754
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 17 ตุลาคม 2565 803
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2565 11 ตุลาคม 2565 688
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเลือกอ่านหนังสือใหม่ที่ได้นำมาให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2565 10 ตุลาคม 2565 652
อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมติใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 10 ตุลาคม 2565 756
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 28 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) น่าอ่าน ” 07 ตุลาคม 2565 585
ประกาศขยายเวลาและปรับกําหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 05 ตุลาคม 2565 831
ขอเชิญร่วม ชม เชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬาในกิจกรรมดอกคูนเกมส์ ครั้งที่ 52 05 ตุลาคม 2565 635
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับภาคีเครือข่ายเชิญชวนเที่ยวงานกิจกรรม MCRU U2T for BCG Market "โชว์ ชิม ช็อป" 01 ตุลาคม 2565 281