ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อ ผู้มีความประสงค์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 11 สิงหาคม 2565 6645
รายละเอียดการแต่งกายของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และการแต่งกายของบัณฑิตในการซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 11 สิงหาคม 2565 324
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร 09 สิงหาคม 2565 460
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 ราชบุรี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต 08 สิงหาคม 2565 448
ประกาศแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณและกํากับติดตาม โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) 04 สิงหาคม 2565 262
ประกาศรายละเอียดการดําเนินการโครงการยุวชนอาสา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้การดําเนินงานในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE) 04 สิงหาคม 2565 261
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2560-2562 03 สิงหาคม 2565 1050
กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560-2561-2562 02 สิงหาคม 2565 1713
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 “สืบศิลป์ กินขนม ชมผ้า พาเพลง” 02 สิงหาคม 2565 253
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรับสมัครทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) 01 สิงหาคม 2565 1079