ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 20 กุมภาพันธ์ 2565 249
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบริการซ่อมหนังสือชำรุด ฟรี! 15 กุมภาพันธ์ 2565 281
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่3) ครั้งที่ 1 15 กุมภาพันธ์ 2565 347
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP.11 ว่าด้วยเรื่อง " เทคนิคงานอุตสาหกรรม " 11 กุมภาพันธ์ 2565 233
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 09 กุมภาพันธ์ 2565 505
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 09 กุมภาพันธ์ 2565 214
รับสมัครทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 09 กุมภาพันธ์ 2565 230
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3) 09 กุมภาพันธ์ 2565 718
ขอเชิญนักศึกษาผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2564 08 กุมภาพันธ์ 2565 304
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 1 05 กุมภาพันธ์ 2565 1831