ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล 14 ธันวาคม 2564 571
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนธันวาคม 2564” 13 ธันวาคม 2564 223
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 07 ธันวาคม 2564 889
ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตร จังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับบริการตรวจสอบสินค้าทางการเกษตรและอาหารแปรรูป 07 ธันวาคม 2564 463
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2564 07 ธันวาคม 2564 242
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP.6 ว่าด้วยเรื่อง "ทริคง่ายๆ สำหรับนักวิจัยมือใหม่" 03 ธันวาคม 2564 333
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอบคัดเลือก 01 ธันวาคม 2564 1259
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบโควตา 30 พฤศจิกายน 2564 375
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 29 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 30 พฤศจิกายน 2564 338
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564” 23 พฤศจิกายน 2564 198