Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมออกร้านค้าในงาน สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 37 15 ธันวาคม 2566 881
ผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา (โครงการ CWIE+EEC) 15 ธันวาคม 2566 906
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 08 ธันวาคม 2566 1444
[ขยายระยะเวลา] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12 "พัฒนา Soft Power ด้วยภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์" 01 ธันวาคม 2566 1159
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 56 หมวดความรู้ทั่วไป 01 ธันวาคม 2566 810
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2567 30 พฤศจิกายน 2566 898
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "ทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2566" 30 พฤศจิกายน 2566 832
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์แนะนำดรรชนีวารสารประจำเดือนตุลาคม 2566 28 พฤศจิกายน 2566 769
ขอเชิญอาจารย์/บุคลากรมาร่วมทีมกันทํางาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และบริการของชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28 พฤศจิกายน 2566 843
ผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ) 22 พฤศจิกายน 2566 888