ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2564 ประภทบุคคล ด้านคุณธรรมจิตสาธารณะ 29 สิงหาคม 2565 269
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 25 ว่าด้วยเรื่อง “สาขาวิชาวิทยาการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 26 สิงหาคม 2565 375
ขอแสดงความยินดีกับอดีตคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจําบัณฑิตวิทยาลัย 24 สิงหาคม 2565 327
ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560-2562 22 สิงหาคม 2565 1621
แจ้งความจำนงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560-2562 (รอบที่3) 22 สิงหาคม 2565 1204
ประกาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2560 - 2562 20 สิงหาคม 2565 3295
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนสิงหาคม 2565” 15 สิงหาคม 2565 888
แจ้งความจำนงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560-2562 (รอบที่2) 12 สิงหาคม 2565 2487
กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 11 สิงหาคม 2565 678
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 24 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ” 11 สิงหาคม 2565 442