ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3 04 มีนาคม 2565 204
ขอเชิญชวนคณาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา ร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2565 03 มีนาคม 2565 155
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอปิดให้บริการห้องสมุด เนื่องจากสถานการณ์ covid -19 ในจังหวัดราชบุรี มีผู้พบชื้อจำนวนมาก 03 มีนาคม 2565 143
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากสภามหาวิทยาลัย 01 มีนาคม 2565 160
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์"หนังสือใหม่ปีงบประมาณ 2565" หมวด 000 เบ็ดเตล็ด หรือความรู้ทั่วไป (Generalities) 28 กุมภาพันธ์ 2565 245
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน มกราคม 2565 25 กุมภาพันธ์ 2565 184
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนในโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาฯ (ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3) ปีการศึกษา 2565 24 กุมภาพันธ์ 2565 171
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 12 ว่าด้วยเรื่อง "หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชาภาษาจีน" 24 กุมภาพันธ์ 2565 158
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565” 21 กุมภาพันธ์ 2565 184
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดให้บริการห้องสมุด 2 สัปดาห์ 21 กุมภาพันธ์ 2565 179