ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ระบบ MCRU MOOC นวัตกรรมทางการศึกษาแบบเปิดกว้างในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน พร้อมด้วยเนื้อหารายวิชาคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 25 เมษายน 2565 1059
พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและ มหาวิทยาลัย SHANGLUO 24 เมษายน 2565 538
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 16 ว่าด้วยเรื่อง "แนะนำหนังสือ สาขาวิชาศิลปศึกษา" 22 เมษายน 2565 378
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนเมษายน 2565” 21 เมษายน 2565 410
ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะอาชีพให้กับศิษย์เก่า ประจำปี 2565 20 เมษายน 2565 401
บันทึกความเข้าใจการร่วมมือทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและ มหาวิทยาลัย SHANGLUO 20 เมษายน 2565 449
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบสอบคัดเลือกเพิ่มเติม) 12 เมษายน 2565 359
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเรียนเชิญร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์” ประจำปี 2565 11 เมษายน 2565 422
ขอแสดงความยินดีกับ นายกองค์การนักศึกษาคนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 11 เมษายน 2565 550
กำหนดการมอบตัวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบสอบโควตาและรอบสอบคัดเลือก) 09 เมษายน 2565 352