ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงติดอันดับTOP 10 มหาวิทยาลัยไทย(ราชภัฏ) ดิจิทัลมีเดีย 2564 20 มิถุนายน 2565 280
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 20 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสือน่าอ่าน สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ” 17 มิถุนายน 2565 311
กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 14 มิถุนายน 2565 491
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกําหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4) 14 มิถุนายน 2565 447
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4) 09 มิถุนายน 2565 414
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม "อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น" 07 มิถุนายน 2565 334
ประกาศมาตรการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 07 มิถุนายน 2565 1456
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) 02 มิถุนายน 2565 712
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 19 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชาการตลาด” 02 มิถุนายน 2565 413
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาฯ คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 27 พฤษภาคม 2565 329