Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจาก สป.อว. ในการดำเนินการโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 21 กุมภาพันธ์ 2567 644
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 60 หนังสือน่าอ่าน ความรู้ทั่วไป 12 กุมภาพันธ์ 2567 681
กองพัฒนานักศึกษาและสำนักศิลปและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วม พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566 31 มกราคม 2567 821
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชวนสั่งเสื้อที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครบรอบ 70 ปี 31 มกราคม 2567 1417
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 59 ศิลปะ ลวดลายไทย 19 มกราคม 2567 907
สำนักวิทยบริการฯ ขอขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าใช้งาน UniNet Shorten URL ระบบย่อลิงก์สำหรับหน่วยงานการศึกษา 12 มกราคม 2567 1727
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมอบรม "โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล" 12 มกราคม 2567 1532
สำนักวิทยบริการฯ แนะนำดรรชนีวารสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566 12 มกราคม 2567 876
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 05 มกราคม 2567 5130
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 58 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) บนฐานข้อมูล BOOKDOSE PATH E-LIBRARY 05 มกราคม 2567 927