ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติงานขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติงานเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2565 "แด่...ความผูกพันที่ผันผ่านในกาลเวลา" 19 กันยายน 2565 174
ขอเชิญชมการจัดการแข่งขันชก"มวยไทย" ศึกวันสถาปนา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ครบรอบ 17 ปี "บนความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง" 17 กันยายน 2565 279
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาร่วมชมการประกวดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565 15 กันยายน 2565 283
ประชาสัมพันธ์การรับปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 - 2562 13 กันยายน 2565 628
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2565 13 กันยายน 2565 194
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 26 ว่าด้วยเรื่อง “สังคมและวัฒนธรรมพื้นบ้าน” 09 กันยายน 2565 185
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 06 กันยายน 2565 193
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน พฤษภาคม-กรกฏาคม 2565 30 สิงหาคม 2565 245
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชมการแข่งขันมวยไทย ใน “ศึกวันมีชัย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย" 29 สิงหาคม 2565 212
กำหนดการตรวจ ATK สำหรับบัณฑิตและบุคลากรที่ซ้อมรับปริญญาบัตร 29 สิงหาคม 2565 356