ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 28 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) น่าอ่าน ” 07 ตุลาคม 2565 347
ประกาศขยายเวลาและปรับกําหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 05 ตุลาคม 2565 614
ขอเชิญร่วม ชม เชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬาในกิจกรรมดอกคูนเกมส์ ครั้งที่ 52 05 ตุลาคม 2565 511
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับภาคีเครือข่ายเชิญชวนเที่ยวงานกิจกรรม MCRU U2T for BCG Market "โชว์ ชิม ช็อป" 01 ตุลาคม 2565 158
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 28 กันยายน 2565 830
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำและบุคลากร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 26 กันยายน 2565 163
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมอบรม " การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ E-book และการเขียนบรรณานุกรม " 22 กันยายน 2565 609
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 27 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสือน่าอ่านเกี่ยวกับการเกษตร ” 21 กันยายน 2565 279
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) สมาชิกห้องสมุดสามารถ ติดตามการยืม-คืนหนังสือ ได้ทาง Line Bot 20 กันยายน 2565 568
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ” ประจำปี 2565 20 กันยายน 2565 180