Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 18 ตุลาคม 2566 365
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 53 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) บนฐานข้อมูล BOOKDOSE PATH E-LIBRARY 12 ตุลาคม 2566 274
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์แนะนำดรรชนีวารสารประจำเดือนกันยายน 2566 11 ตุลาคม 2566 276
ขอแสดงความยินดี กับ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะขาม จังหวัดราชบุรี ได้รับการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 ตุลาคม 2566 285
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคตฯ 10 ตุลาคม 2566 260
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรคัดเลือกหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2567 02 ตุลาคม 2566 295
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 52 "เทคโนโลยีน่ารู้" 29 กันยายน 2566 240
ขอเชิญร่วมส่งกําลังใจให้นักวิจัย เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยรับใช้สังคม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 29 กันยายน 2566 308
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือน กันยายน 2566” 27 กันยายน 2566 319
ประกาศการสมัครขอรับทุนโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2567 27 กันยายน 2566 3371