Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนธันวาคม 2565” 29 ธันวาคม 2565 1092
ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29 ธันวาคม 2565 1281
งานสหกิจศึกษา สำนักงานอธิการบดี ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านตลาดแรงงาน 28 ธันวาคม 2565 1555
สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "กิจกรรมค้นหาแพะสายพันธุ์ดี" ของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดเครือข่าย 27 ธันวาคม 2565 574
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแจ้งยุติบริการ mail.go.th (ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางฯ MailGoThai) 26 ธันวาคม 2565 1931
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 23 ธันวาคม 2565 2306
9 ข้อควรปฏิบัติ ตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 22 ธันวาคม 2565 684
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 22 ธันวาคม 2565 631
รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ สรุปผลการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ปี 2565 22 ธันวาคม 2565 761
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 19 ธันวาคม 2565 722