ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แจ้งความจำนงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560-2562 (รอบที่3) 22 สิงหาคม 2565 1362
ประกาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2560 - 2562 20 สิงหาคม 2565 3588
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนสิงหาคม 2565” 15 สิงหาคม 2565 1035
แจ้งความจำนงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560-2562 (รอบที่2) 12 สิงหาคม 2565 2711
กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 11 สิงหาคม 2565 809
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 24 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ” 11 สิงหาคม 2565 565
ประกาศรายชื่อ ผู้มีความประสงค์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 11 สิงหาคม 2565 6863
รายละเอียดการแต่งกายของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และการแต่งกายของบัณฑิตในการซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 11 สิงหาคม 2565 462
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร 09 สิงหาคม 2565 598
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 ราชบุรี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต 08 สิงหาคม 2565 567