ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 03 กุมภาพันธ์ 2565 245
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 02 กุมภาพันธ์ 2565 210
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือนธันวาคม 2564 02 กุมภาพันธ์ 2565 207
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการ ประจำปี 2565 01 กุมภาพันธ์ 2565 380
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนมกราคม 2565” 31 มกราคม 2565 223
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 10 เรื่อง "คู่มือติวเข้มเพื่อมุ่งสู่สายงานราชการ" 28 มกราคม 2565 184
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) 26 มกราคม 2565 492
ร่วมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับผู้เข้าประกวดนักศึกษาต้นแบบดาว-เดือน Moon & Star of MCRU 2021 26 มกราคม 2565 231
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 21 มกราคม 2565 479
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา) 21 มกราคม 2565 190