ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) 01 สิงหาคม 2565 1597
ประชาสัมพันธ์ งานวิจัย ตำรา เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2565 27 กรกฎาคม 2565 804
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 23 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสือน่าอ่าน สาขาปฐมวัย ” 27 กรกฎาคม 2565 268
แจ้งความจำนงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560-2562 26 กรกฎาคม 2565 11952
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 26 กรกฎาคม 2565 457
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกรกฎาคม 2565” 22 กรกฎาคม 2565 488
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 -2562 21 กรกฎาคม 2565 5736
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560-2562 19 กรกฎาคม 2565 10321
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่ได้เลื่อนเป็นระดับชำนาญการ 19 กรกฎาคม 2565 591
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 22 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ” มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้ 12 กรกฎาคม 2565 386