Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
บริการออนไลน์ E-service ผ่านระบบบริการออนไลน์ที่มีให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 05 กรกฎาคม 2566 671
ประชาสัมพันธ์การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากร/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 05 กรกฎาคม 2566 633
ประชาสัมพันธ์บัญชีการเข้าใช้งานสำหรับนักศึกษา รหัส 66 26 มิถุนายน 2566 859
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (เครือข่ายไร้สาย) 26 มิถุนายน 2566 660
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 45 23 มิถุนายน 2566 773
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 23 มิถุนายน 2566 813
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2563-2564 22 มิถุนายน 2566 2568
ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากจะมีการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย อาจทำให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 22 มิถุนายน 2566 805
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยินดีต้อนรับ “นักศึกษาใหม่” ปีการศึกษา 2566 21 มิถุนายน 2566 954
กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2563–2564 20 มิถุนายน 2566 1634