Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์แนะนำดรรชนีวารสารประจำเดือนกันยายน 2566 11 ตุลาคม 2566 592
ขอแสดงความยินดี กับ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะขาม จังหวัดราชบุรี ได้รับการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 ตุลาคม 2566 505
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคตฯ 10 ตุลาคม 2566 587
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรคัดเลือกหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2567 02 ตุลาคม 2566 462
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 52 "เทคโนโลยีน่ารู้" 29 กันยายน 2566 559
ขอเชิญร่วมส่งกําลังใจให้นักวิจัย เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยรับใช้สังคม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 29 กันยายน 2566 482
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือน กันยายน 2566” 27 กันยายน 2566 1126
ประกาศการสมัครขอรับทุนโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2567 27 กันยายน 2566 4343
บริการ Google Workspace และ Microsoft 365 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 27 กันยายน 2566 1248
ประกาศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 25 กันยายน 2566 659